Verslo anglų kalbos kursas

Verslo anglų kalbos kursas. Jeigu Jums dažnai tenka bendrauti su verslo partneriais ar klientais anglų kalba: kalbėti telefonu, rašyti laiškus ir el. žinutes, priimti svečius, dalyvauti susitikimuose, vesti derybas, ruošti pristatymus anglų kalba, šis kursas yra skirtas būtent Jums. Šio verslo angllų kalbos kurso metu Jūs ne tik įgysite reikalingų teorinių žinių, bet ir patobulinsite praktinius anglų kalbos įgūdžius.

Verslo anglų kalbos kurso kaina ir trukmė priklauso nuo žmonių skaičiaus grupelėje.
ENGLISH FOR EVERYONE aprūpins Jus visa anglų kalbos mokymuisi būtina medžiaga - vadovėliais, kompaktinėmis plokštelėmis, skaitinių knygomis ir k.t.

e!motion